Prihláška na konferenciu

Konferencie


PREČO KONFERENCIE MEDIUS?Cieľom konferencií MEDIUS
je poukázať na kľúčové právne, bioetické a psychologické aspekty zdravotnej starostlivosti. Základným kameňom tohto konceptu je vytvorenie možnosti, aby sa na konferencii stretli odborníci z rôznych oblastí, ktorí sa málokedy môžu konfrontovať na jednom fóre. Na konferenciách MEDIUS prednášali a v našich zborníkoch publikovali ústavní sudcovia (SR a ČR), sudca Európskeho súdu pre ľudské práva, členovia a vrcholoví predstavitelia centrálnych etických komisií Francúzska, Rakúska, predstavitelia odborných medicínskych spoločností a zdravotníckych komôr zo Slovenska a z Čiech, špecializovaní právnici medicínskeho práva zo Slovenska, Čiech, či Holandska a poprední zahraniční teológovia.

Adresátmi a tvorcami konferencií MEDIUS
sú právnici (advokáti, sudcovia, právnici štátnych orgánov), zdravotnícki pracovníci (lekári, sestry, psychológovia, farmaceuti), akademická sféra (Právnické fakulty, Lekárske fakulty, Filozofické fakulty, Teologické fakulty) a farmaceutické spoločnosti. Jednoducho osoby, ktoré v rôznych kontextoch prichádzajú profesijne do kontaktu s človekom v polohe starostlivosti o jeho zdravie a v polohe ochrany jeho práv v systéme zdravotnej starostlivosti.

Pozrite si videospoty konferencií MEDIUS!

 

  

 


 

 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE “TRANSPARENTNOSŤ VO FARMAPRIESTORE, 2016

 

Konferencia o praktických otázkach hlásení na NCZI a ich nadväznosti na problematiku zrážkovej dane v zdravotníctve.

Webová stránka konferencie je tu.  

 

 


 

 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE “ISTOTY” ZÁKONA VS. NEISTOTY ŽIVOTA, 2015

 

Medzinárodná konferencia “Istoty” zákona vs. neistoty života sa konala 10. - 11. apríla 2015 v Košiciach a zaoberala sa právnymi a bioetickými otázkami starostlivosti o onkologických pacientov. Zborník z konferencie môžete nájsť na tomto linku. Na tejto konferencii vystúpilo viac ako 23 prednášajúcich a diskutérov zo štyroch krajín EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo približne 200 účastníkov.

Webová stránka konferencie je tu.  

 

 


 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE „REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ŽENY V CENTRE ZÁUJMU“ 2014

 

Medzinárodná konferencia „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ sa konala 10.-11. apríla 2014 v Košiciach. Zborník z konferencie môžete nájsť na tomto linku. Na tejto konferencii vystúpilo viac ako 30 prednášajúcich a diskutérov z piatich krajín EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo približne 200 účastníkov.

Webová stránka konferencie je tu
 

 


 

 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE „AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?“
 
Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ sa konala 11.-12. apríla 2013 v Košiciach. Zborník z konferencie môžete nájsť na tomto linku. Na tejto konferencii vystúpilo viac ako 30 prednášajúcich a diskutérov z troch krajín EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov.


Fotogaléria z konferencie je prístupná na tomto linku.
Webová stránka konferencie je tu.
 
 


 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE „BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM – PRÁVNE, ETICKY, FILOZOFICKY“
 
Uvedená konferencia sa uskutočnila 3.5.2012 v Košiciach a vystúpilo na nej 14 prednášajúcich z 5 krajín Európy. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Dr. Dr. Marie Josephine Thiel (Univerzita Strasburg) a prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko (Universität Basel). Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov, ktorí mali možnosť zažiť širokú diskusiu na tému biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania liekov. Z konferencie bola vydaná odborná publikácia (medzinárodný zborník).  


Fotogaléria
z konferencie je prístupná na tomto linku
Webová stránka konferencie je tu.