Prihláška na konferenciu

Mgr. Peter Kall

  späť na program

 


 

 

Mgr. Peter Kall

 

Je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a má atestáciu I. stupňa v odbore lekárenstvo. V minulosti pôsobil v spoločnostiach FAKON ako obchodný riaditeľ, v Unipharma Bojnice ako vedúci oddelenia nákupu a v S&D Pharma SK na pozícii sales and logistics manager. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti S&D Pharma SK na pozícii business manager, je predseda sekcie výrobcov Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) a je členom prezídia ADL.

 

 


  

 

Mgr. Peter Kall

 

predseda ADL (sekcia výrobcov)
Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
Metodova 7, 821 08 Bratislava
tel.: +421 910 90 42 42
www.adl.sk

 


 

 späť na program