Prihláška na konferenciu

PharmDr. Ondrej Sukeľ

 späť na program

 


 

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ

 

Absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom. V súčasnosti pôsobí ako prezident Slovenskej lekárnickej komory. Je členom redakčnej rady odborno-infomačného časopisu Lekárnické listy a pravidelným prednášajúcim v rámci programov sústavného vzdelávania. Vo svojej publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike regulácie výkonu povolania farmaceuta a poskytovania lekárenskej starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam profesionálnej etiky.

 

 


  

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ

 

prezident SLeK
Slovenská lekárnicka komora
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
tel.: +421 69 2029 486
www.slek.sk

 


 

 späť na program