Prihláška na konferenciu

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič

 späť na program

 


 

 

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič

 

Je absolventom Farmaceutickej fakulty (2005) a Fakulty manažmentu (2010) Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje verejné zdravotníctvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Svoju kariéru začal ako farmaceut, následne pracoval ako inšpektor a neskôr ako vedúci inšpekcie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Od júna 2006 pôsobí ako riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. Je farmaceutom a manažérom so skúsenosťami v oblasti liekovej regulácie a kontroly.

 

 


  

 

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič

 

generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
tel.: +421 2 593 73 111
www.health.gov.sk

 


 

 späť na program