Prihláška na konferenciu

JUDr. Tibor Menyhart

 späť na program

 


 

 

JUDr. Tibor Menyhart

 

Je predsedom Protimonopolného úradu SR od novembra 2011. Do úradu prišiel zo spoločnosti Transpetrol, a.s., kde bol riaditeľom právneho odboru a kontroly, neskôr riadil aj odbor pre prepravu a obchod. Súčasne bol členom dozornej rady Transpetrolu. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2000, titul Mgr., 2002 titul JUDr.). Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil tiež ako právnik v Stredisku cenných papierov (2002 – 2003) a v Agentúre na podporu regionálneho rozvoja pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2000 – 2002).

 

 


  

 

JUDr. Tibor Menyhart

 

predseda PMÚ SR
Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava
tel.: +421 2 48 29 71 11
www.antimon.gov.sk

 


 

 späť na program