Prihláška na konferenciu

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

 späť na program

 


 

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

 

Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of Law v USA, v odbore medzinárodné daňové právo. V minulosti pôsobil v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti veľkej štvorky a v medzinárodnej advokátskej kancelárii pôsobiacej na Slovensku. V súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a pravidelne publikuje v zahraničných a domácich odborných periodikách.

 

 


  

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

 

senior lawyer
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Mäsiarska 6, 040 01 Košice
tel.: (+421) 907 924 348
www.hhpartners.eu

 


 

 späť na program