Prihláška na konferenciu

JUDr. Radek Policar

 späť na program

 


 

 

JUDr. Radek Policar

 

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval vo FN Brno ako vedúci Oddelenia verejných zákaziek a zástupca vedúceho Odboru právnych vecí. V roku 2004 prešiel do Masarykovho onkologického ústavu, kde zostal až do minulého roku. Fungoval tam ako vedúci Právneho úseku, od 2008 ako námestník pre právne služby a personalistiku a v rokoch 2011 až 2014 ako zástupca riaditeľa. V rokoch 2013 až 2014 bol prednostom Ústavu sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity. Je spoluautorom dvoch odborných publikácií o zdravotníckej dokumentácii a medicínskom práve. Pôsobí tiež ako lektor v odbore zdravotníckeho práva a v súvisiacich oblastiach, ako je manažment, riadenie ľudských zdrojov alebo verejné obstarávanie. Vyučuje na 1. lékařské fakultě UK, Lékařské, Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Akademii medicínského práva, Společnosti medicínského práva ČLS JEP, Institutu postgraduálních vzdělávání ve zdravotnictví, Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů či Justiční akademii. V súčasnosti je námestníkom pre legislatívu a právo na Ministerstve zdravotníctva ČR.

 

 


  

 

JUDr. Radek Policar

 

námestník pre legislatívu a právo
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4 ,128 01 Praha
tel.: (420) 224 972 166
www.mzcr.cz

 


 

 späť na program