Prihláška na konferenciu

Týmto sa záväzne prihlasujem na konferenciu "DOSTUPNOSŤ LIEKOV NA SLOVENSKU: KONFLIKT PRINCÍPOV?", ktorá sa bude konať 20. júna 2017 v hoteli CHOPIN na Galvaniho 28 v Bratislave.


Vyhlasujem, že som oboznámený s tým, že storno poplatku nie je možné. Potvrdenie o zaplatení poplatku je nevyhnutné mať pri registrácii v deň konferencie so sebou. Potvrdenie o zaplatení poplatku pri fyzickej osobe je prenosné, teda konferencie sa môže zúčastniť iná osoba, ak preukáže súhlas tej osoby, ktorá vyplnila reg. formulár a uhradila účastnícky poplatok. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.


Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Komorou pre medicínske právo – MEDIUS, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, e-mail: office@medius.sk (ďalej len ako „Komora“), a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom vedenia databázy záujemcov o vzdelávacie aktivity Komory. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som Komore poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne. Som si vedomý svojich práv v zmysle zákona 122/2013 Z.z. (najmä § 28) a môj súhlas na spracovanie osobných údajov, ako aj súhlas na zasielanie produktových informácií môžem kedykoľvek odvolať, a to žiadosťou adresovanou Komore na adresu jej sídla.

Opíšte antiSPAM kód: