Prihláška na konferenciu

Kontakt


 

 

 


 

 

 

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice

 

 

IČO: 42 097 321, DIČ: 202 3083854
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK52 1100 0000 0029 2284 8867

 

Kontakt pre komunikáciu v otázkach konferencie:
Jana Juríková
jana.jurikova@medius.sk, +421 948 342 800

  

 

 


 

 

 

 www.medius.skwww.pravo-medicina.sk