Prihláška na konferenciu

Aktuality / Poďakovanie za účasťOrganizátor ďakuje všetkým prítomným za účasť.

Organizátor podujatia Komora pre medicínske právo - MEDIUS ďakuje všetkým prítomným za účasť na konferencii DOSTUPNOSŤ LIEKOV NA SLOVENSKU: KONFLIKT PRINCÍPOV, ktorá sa uskutočnila 20. júna 2017 v Bratislave v hoteli Chopin.

 

Spolu 65 účastníkov diskutovalo o právnej úprave vývozu kategorizovaných liekov, plnomocenstve, informovali o skúsenostiach s ISMOL-om za prvé mesiace jeho fungovania, a ktorí zároveň predostreli aj možné návrhy na vylepšenie aktuálneho stavu.

 

Organizátor zároveň ďakuje partnerovi konferencie Slovenskej lekárnickej komore. Po získaní súhlasu so zverejnením budú účastníkom konferencie zaslané prezentácie jednotlivých prednášajúcich.