Prihláška na konferenciu

Aktuality / PartnerPartner konferencie Slovenská lekárnická komora

Partnerom konferencie je Slovenská lekárnická komora, ktorej prezident PharmDr. Ondrej Sukeľ vystúpi v treťom bloku venovanom dostupnosti a emergentnému systému v bežnej praxi s príspevkom Aplikačná prax novely zákona o liekoch z pohľadu lekárnika.

 

Konferencia je zároveň zaradená do systému sústavného vzdelávania a pasívnym účastníkom z radov farmaceutov bude pridelených 6 kreditov. Potvrdenie o účasti dostanú účastníci na záver podujatia.

 

Pre bližšie informácie nás kontaktujte.