Prihláška na konferenciu

Aktuality / SpíkriAké sú prvé skúsenosti s mimoriadnymi objednávkami liekov a reguláciou vývozu?

Konferencia je (vzhľadom na tému) smerovaná do segmentu liekov, teda dotýka sa všetkých subjektov, ktoré sú priamo alebo aj nepriamo zainteresované do distribučného modelu - počnúc od výrobcov, cez MAHov, distribútorov, lekárne a podobne. Vzhľadom na komplexnosť témy sme oslovili všetky zúčastnené strany začínajúc MZSR ako regulátorom a tvorcom legislatívy, cez Slovenskú lekárnickú komoru ktorá zastrešuje lekárnické povolania a cez ne “nepriamo” lekárne, až po zástupcov jednotlivých stakeholderov.           


Pozvanie prednášať prijali: